Τεχνική

Τεχνική & Αναφορές* Το βίντεο αυτό είναι η πρώτη ενότητα του δευτέρου μέρος του σεμιναρίου που έγινε στο Λονδίνο τον Φεβρουάριο του 2012. Το “κόψαμε” σε δύο ενότητες των £5, ώστε να είναι πιο προσβάσιμο οικονομικά σε όλους. Επίσης, η κάθε ενότητα είναι...