Μαθήματα

Δεύτερος στην σειρά "Φρασεολογία" είναι ο Νιαβέντ. Ο δρόμος έχει καθαρά μινόρε (αρμονικό) χρώμα με μια σημαντική αλλοίωση στην τέταρτη νότα η οποία είναι συνήθως αυξημένη. Πολλοί θεωρούν την αλλοίωση…

£7.50 – Προσθήκη στο Καλάθι

Τρίτο βίντεο της σειράς είναι το Χιτζάζ - Χιτζασκιάρ. Αυτοί οι δύο δρόμοι έχουν ένα κοινό τετράχορδο στο χαμηλό μέρος της κλίμακας: Ημιτόνιο - 1.5 Τόνος - Ημιτόνιο.

Τέταρτο βίντεο στην σειρά το Σεγνιάχ. Ο δρόμος αυτό παρουσιάζει ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα και μια ιδιαίτερη δομή. Χαρακτηριστική είναι η αυξημένη δεύτερη νότα του και το χιτζάζ τετράχορδο στο…

Πέμπτο βίντεο στην σειρά είναι το Σαμπάχ. Ο δρόμος Σαμπάχ έχει μινόρε χρώμα με την τέταρτη νότα σε ύφεση και σε απόσταση ενάμιση τόνου από την πέμπτη. Παρατηρούμε επίσης ότι…

Έκτο βίντεο στην σειρά είναι το Χουζάμ. Ο δρόμος Χουζάμ χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία: πρώτον, την αυξημένη δεύτερη νότα και δεύτερον το ότι στην κάθοδο δεν καταλήγει στην τονική αλλά…

Το έβδομο βίντεο στην σειρά είναι το "Ματζόρε". Ο δρόμος "Ματζόρε" είναι ταυτόφωνος με τη γνωστή φυσική κλίμακα του ντο. Οι τελευταίες δύο φράσεις του βίντεο έχουν χρώμα "Ραστ" αφού…