Μαθήματα

Όγδοο βίντεο στην σειρά είναι το "Oυσάκ". Αυτός ο δρόμος όπως καταγράφεται στο μπουζούκι είναι ένας φυσικός μινόρε με τη δεύτερη νότα του σε ύφεση. Οι ανατολικοί δρόμοι με την…

£11.00 – Add to Cart

Το ένατο βίντεο στην σειρά είναι ο "Πειραιώτικος". Ο δρόμος αυτός όπως καταγράφεται στο μπουζούκι μοιάζει με το δρόμο Χιτζασκιάρ με σημαντική διαφορά την αυξημένη τέταρτη νότα. Είναι δρόμος με…

£9.00 – Add to Cart

Δέκατο βίντεο στην σειρά είναι το "Αρμονικό Μινόρε". Αυτός ο δρόμος χρησιμοποιείται σε πολλές μουσικές του κόσμου όπως και στην κλασική μουσική. Ξεκινώντας από την πέμπτη νότα του δρόμου, συμπίπτει…

£11.00 – Add to Cart

Το ενδέκατο βίντεο της σειράς είναι το "Φυσικό Μινόρε". Ο δρόμος αυτός συμπίπτει με τη φυσική κλίμακα του Ντο αρχόμενη από τη νότα Λα. Η μινόρε αυτή κλίμακα που ονομάζεται…

£9.00 – Add to Cart